"PIPI KUSUMA" SONG CHORDS

KIDS SONGS GUITAR CHORDS

PIPI KUSUMA  - 
goodcould be betterworth learningaccurateexcellent Chord Quality 
Loading...
Auto ScrollSlowMediumFastFaster
Transpose these guitar chords into a different key:
[Intro]
----------------------------------
| Dm | Em | F  | - |
| Dm | Em | Bb | Dm |
| Dm | -  | -  | - |
| Gm | -  | -  | - |
| Bb | Am | C  | Dm |

[Chorus]
----------------------------------
   C               
pipi kusuma wadulu simbimin...
   Dm
thuru sirasa lapalu atharin,
   C         Am  
pipi kusuma wadulu simbimin...
   Bb        Dm
thuru sirasa lapalu atharin,
  Dm         Gm   
ena lahiru kirana metharam,
       C         Em
sonduru netha, raja meduru wala nam,
  Am     C         Dm
sonduru netha, raja meduru wala nam,

[chorus]
----------------------------------
| C  | -  | -  | - |
| Dm | -  | -  | - |
| Dm | -  |
| C  | -  | Am | - |
| Bb | -  | Dm | - |
| Dm | -  | Gm | - |
| C  | -  | Em | Am |
| C  | -  | Dm | - |

[1st Inter]
----------------------------------
| Bb | Dm | F  | - |
| C  | -  | Dm | - |
| Dm | -  | Am | - |
| Gm | -  | D  | - |
| Gm | -  | 

[1st Verse]
----------------------------------
  D            C
nada samaga aneka siyothun...
  D            C
diya pahasa sisila widimin,

| D  | -  |

   Gm        
mada pawana hamana dasathin,
  C              Em  
sonduru netha, raja meduru wala nam,
  Am     C         Dm
sonduru netha, raja meduru wala nam,

[Verse]
----------------------------------
| D  | -  | -  | C |
| D  | -  | -  | C |
| Dm | -  | -  | - |
| Gm | -  | -  | C |
| C  | -  | Em | Am |
| C  | -  | Dm | - |

[2nd Inter]
----------------------------------
| Dm | Em | F  | - |
| Dm | Em | Bb | Dm |
| Dm | -  | -  | - |
| Gm | -  | -  | - |
| D  | -  | Gm | - |

[2nd Verse]
----------------------------------
  D            C
raja medura sipiri geyakee...
  D            C
gama sonduru thidasa purakee,
| D  | -  |
   Gm        
bima suwaya nowidi peradi,
 C             Em  
lebuma mage, sasara pera pinaki,
 Am     C        Dm
lebuma mage, sasara pera pinaki,

Leave a Reply